Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zakończenie projektu "Rodzina - Szkoła - Społeczeństwo"

15 stycznia 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSP w Zgorzelcu zakończyło realizację projektu, poświęconego niepełnosprawności i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

Przedsięwzięcie organizowane było przy współudziale Starostwa Powiatowego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Józefa przy Parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

W ramach działań projektowych w SOSW zorganizowano zajęcia otwarte, a w ZSP II Powiatową Konferencję „Rodzina-Szkoła-Środowisko”, poświęconą w tym roku niepełnosprawności. Zagadnienie zostało omówione wieloaspektowo, do udziału w konferencji zaproszono prelegentów reprezentujących różne środowiska. Poniżej przedstawiamy program spotkania, dający obraz szerokiego ujęcia zagadnienia.

1. Pojęcie niepełnosprawności – Agnieszka Dymarska PPP w Bogatyni.

2. Wsparcie duszpasterskie dla rodziny z osobą niepełnosprawną –ks.Maciej Wesołowski Parafia św. Bonifacego w Zgorzelcu.

3. Podstawy prawne, umocowania prawne dotyczące edukacji ucznia niepełnosprawnego w systemie kształcenia –Małgorzata Łasek-Dowiat,     Roman Golubiński  SOSW w Zgorzelcu.

4. Osoba niepełnosprawna w szkole publicznej – Reneta Mularczyk ZSP w Zgorzelcu

5. Szkoła specjalna - warunki kształcenia a wymogi prawne –Alicja Zaręba, Joanna Wilczek SOSW w Zgorzelcu.

6. Dobre praktyki – codzienność z osobą niepełnosprawną – Aleksandra Libner-Hytry, Aleksandra Kamińska SOSW w Zgorzelcu

Organizatorzy przygotowali materiały, zawierające informacje o ośrodkach i instytucjach, które wspomagają rodziców, opiekunów i uczniów z różnymi odmianami niepełnosprawności.

Dyskusje kuluarowe, żywe i intensywne, okazały się sygnałem, że konferencja wpisała się w potrzeby społeczności lokalnej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że przedsięwzięcie było bardzo potrzebne, ale- ze względu na ograniczenia czasowe- temat został jedynie zasygnalizowany. Istotne jest jednak, że w ogóle zaistniał,  wymaga jednak rozwinięcia i kontynuacji.

Autor: EK

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-15
Data publikacji:2019-01-15
Osoba sporządzająca dokument:EK
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Kołodziejczyk
Liczba odwiedzin:358