Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎danej  kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w stosownych aktach prawnych:

oraz w informatorach znajdujących się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Autor: Monika Tymińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
Data utworzenia:2020-10-12
Data publikacji:2020-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Monika Tymińska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Tymińska
Liczba odwiedzin:3098

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-05-21 12:12:41Monika TymińskaAktualizacja informacjiEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
2021-05-19 13:13:45Monika TymińskaWprowadzenie informacjiEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
2020-12-14 12:11:32Monika TymińskaAktualizacja informacjiEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
2020-10-13 09:20:02Monika TymińskaAktualizacja informacjiEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
2020-10-12 18:28:47Monika TymińskaAktualizacja informacjiEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie