Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz Roku szkolnego 2017/18

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych - 04.09.2017

 2. Zimowa przerwa świąteczna - od 23 do 31.12.2017

 3. Ferie zimowe - od 15 do 28.01.2018

 4. Wiosenna przerwa świąteczna - 29.03 do 03.04.2018

 5. Zakończenie zajęć w kalsach programowo najwyższych - 27.04.2018

 6. Egzamin maturalny - 4.05, 7.05, 8.05.2018

 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 11.01.2018, 19.06.2018

 8. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 22.06.2018

 9. Ferie letnie - 23.06 - 31.08.2018

 10. Przewidywane dni wolne od zajęć dydaktycznych - 2.11.2017, 3.11.2017, 11.01.2018 (EZ), 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018 (M), 7.05.2018 (M), 8.05.2018 (M), 1.06.2018, 19.06.2018 (EZ)

EZ - egzamin zawodowy, M - egzamin maturalny

Terminarz klasyfikacji w roku szkolnym 2017/2018

Czynności związane z klasyfikacja

Semestr I

Klasy kończące się maturą

04.09.2017 - 22.12.2017

Semestr I

pozostałe klasy

04.09.2017 -
12.01.2018

Semestr II

Klasy kończące się maturą

23.12.2017 - 27.04.2018

Semestr II pozostałe klasy

13.01.2018 -
22.06.2018

Naucz.  przedmiotu inf. ucznia o przewid. dla niego ocenach klasyfikacyjnych

24.11.2017

 

 28.03.2018

 18.05.2018

Wywiadówki i poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

29.11.2017

 

04.04.2018

23.05.2018

Wystawianie ocen

18.12.2017

8.01.2018

20.04.2018

15.06.2018

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

20.12.2017

10.01.2018

23.04.2018

18.06.2018