Rekrutacja LO dla dorosłych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DLA

klas pierwszych
liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 ustala się następujące zasady: 

Od 1 do 28 czerwca 2016 r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 30 czerwca 2016 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę.

Do 15 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:1407