Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

* informacja o sposobie przeprowadzania ezgaminu

* egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku

* wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

* wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

 

ETAP PISEMNY EGZAMINU W SESJI LETNIEJ 2017/18

Termin egzaminu

Godz. rozp.

Czas trwania

Etap egzaminu

Sala

Kwalifikacja

Uwagi

 

19.06.2018

godz. 10.00

60 min.

 

pisemny

 

055

 

A.18

III AWZ

A.30*

II TBL

(TL)

B.18*

II TBL

(TB)

III MT

M.18

III AWZ

III FWZ

T.3*

III AWZ

T.06*

III TG

T.11*

III TAH

(HOT)

M.10

ekst.

19.06.2018

godz. 12.00

60 min.

250

A.31*

III TL

B.06*

II BWK

M.12*

III TRS

(TS)

T.12

IV TAH

R.22

powt.

19.06.2018

godz. 14.00

60 min.

055

A.26*

III TRS

(TR)

M.42*

powt.

 

ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W SESJI LETNIEJ 2017/18

Termin egzaminu

Godz. rozp.

Czas trwania

Sala/

miejsce

Etap egzaminu

i jego forma

Kwalifikacja

Uwagi

26.06.2018

godz. 16.00

120 min.

221

praktyczny

(„d”)

A.30

II TBL

(TL)

+ 1 powt.

26.06.2018

godz. 9.00

120 min.

250

A.31

III TL

26.06.2018

godz. 9.00

150 min.

220

T.11

III TAH

(HOT)

26.06.2018

godz. 9.00

120 min.

221

M.10

ekst.

26.06.2018

godz. 13.00

120 min.

220

A.32

M.42

powt.

26.06.2018

godz. 13.00

180 min.

219

R.22

26.06.2018

godz. 13.00

150 min.

217

(osobno)

T.12

216

T.12

T.15

25.06.2018

godz. 8.00

150 min.

106

praktyczny

(„dk”)

A.26

II TRS

(TR)

25.06.2018

godz. 12.00

150 min.

106

25.06.2018

godz. 16.00

150 min.

106

powt.

29.06.2018

godz. 9.00

180 min.

-------

B.30

powt.

egzamin

w Bolesławcu

22.06.2018

godz. 9.00

godz. 15.00

180 min.

warsztaty szkolne

praktyczny

(„w”)

B.06

II BW

23.06.2018

godz. 9.00

godz. 15.00

180 min.

24.06.2018

godz. 9.00

180 min.

28.06.2018

godz. 9.00

godz. 15.00

180 min.

B.18

III MT

29.06.2018

godz. 9.00

godz. 15.00

180 min.

30.06.2018

godz. 9.00

godz. 15.00

180 min.

02.07.2018

godz. 9.00

godz. 15.00

180 min.

II TB

03.07.2018

godz. 9.00

180 min.

26.06.2018

godz. 12.00

godz. 16.00

120 min.

018

praktyczny

(„w”)

T.06

III TG

27.06.2018

godz. 12.00

godz. 16.00

120 min.

26.06.2018

godz. 8.00

120 min.

T.06

SOSW

25.06.2018

godz. 8.00

150 min.

-------

A.18

III AWZ

 

egzamin w Bolesławcu

23.06.2018

godz. 8.00

godz. 12.00

godz. 16.00

120 min.

-------

M.12

III TRS

(TS)

 

egzamin

we Wrocławiu

24.06.2018

godz. 8.00

120 min.

30.06.2018

godz. 12.00

godz. 16.00

120 min.

M.18

III AWZ, III FWZ

 

egzamin we Wrocławiu

22.06.2018

godz. 15.00

120 min.

T.03

III AWZ

 

egzamin we Wschowie

20.06.2018

godz. 8.00

028

-------

M.18

III S

 

egzamin czeladniczy

 

* wydłużony czas pracy o 30 min. (dostosowania).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:4440