Profile szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater prowadzi kształcenie w następujących typach szkół:

Technikum kształcące o kierunku:

 • technik hotelarstwa;
 • technik architektury krajobrazu;
 • technik logistyk;
 • technik budownictwa;
 • technik organizacji reklamyu;
 • technik pojazdów samochodowych;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych;

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • kucharz małej gastronomii;
 • kucharz;
 • sprzedawca;
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie;
 • murarz ? tynkarz;
 • cukiernik;
 • piekarz;
 • fryzjer;
 • lakiernik;
 • elektryk;
 • stolarz;
 • tapicer;
 • blacharz samochodowy;
 • monter ? elektronik;
 • operator obrabiarek skrawiających;
 • barman;
 • kelner.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne)