Ogłoszenia i komunikaty

1. Ogłoszenie Dyrektora ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu z dnia 13.08.2015, dotyczące wynajmu i dzierżawy nieruchomości i pomieszczeńcały dokument w formacie "pdf" można pobrać ---> Ogłoszenie Dyrektora ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu z dnia 13.08.2015, dotyczące wynajmu i dzierżawy nieruchomości i pomieszczeń

 

 

Dokument upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego, dyplomu zawodowego lub świadectwa ukończenia szkołycały dokument w formacie "pdf" można pobrać ---> Dokument upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego, dyplomu zawodowego lub świadectwa ukończenia szkoły

 

 

Procedura ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
cały dokument w formacie "pdf" można pobrać ---> Procedura ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego