Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSP

Projekt: nr  RPDS.10.02.01-02-0005/17

pt.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Emilii Plater w Zgorzelcu”

1. Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek w Projekcie. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj

2. Formularz zgloszenia + ankieta  - uczniowie. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj

3. Formularz zgloszenia + ankieta  - nauczyciele. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj

4. Oświadczenie uczestnikaczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj

6. Zgoda na prezentację wizerunku. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z integralnymi załącznikami. Dokument (doc) można pobrać ---> tutaj