Terminarz dni otwartych i wywiadówek

Zebrania:

05 września 2016r.- Zebranie inauguracyjne

03 listopada 2016r. ? Zebrania z rodzicami wszystkich klas

06 grudnia 2016r.- Zebrania z rodzicami klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmotów zawodowych, pozostałe klasy Dzień Otwarty

25 stycznia 2017r.- Zebrania z rodzicami  podsumowujące I półrocze

06 kwietnia 2017 r. - Zebrania z rodzicami klas maturalnych i informacja o przewidywanych ocenach a pozostali zebrania z rodzicami

30 maja 2017r. . ? Zebrania z rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach. Zebrania z rodzicami na 16.30, potem konsultacje rodziców z nauczycielami do 18.00

Przewidywane dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017

  • 14.10.2016,
  • 31.10.2016,
  • 02.05.2017,
  • 16.06.2017
  • trzy dni w maju 2017r. - matury (dokładne daty podamy w terminie późniejszym)
  • trzy dni w czerwcu 2017r.-  egzamin zawodowy (dokładne daty podamy w terminie późniejszym)