Plan zajęć

Liceum Ogólnokształcące

bieżący semestr zaczyna się od dnia 10.09.2016

P L A N Z A J Ę Ć :

dla semestru Va wych. p. D.Kołodzińska pobierzecie tutaj (format xlsx) --> Plan zajęć - dla semestru IVa wych. p. D.Kołodzińska

dla semestru Vb wych. p. M.Zaręba pobierzecie tutaj (format xlsx) --> Plan zajęć - dla semestru IVb wych. p. M.Zaręba

dla semestru III wych. p. J.Skwarczewska pobierzecie tutaj (format xlsx) --> Plan zajęć - dla semestru VI wych. p. A.Dudzińska