Oferta edukacyjna 2018/2019

Technikum- 4 lata:

 • technik architektury krajobrazu - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: biologia, j. niemiecki)
 • technik budownictwa - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: matematyka, j. angielski)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: biologia, j. angielski)
 • technik organizacji reklamy - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: j.polski, j. angielski)
 • technik hotelarstwa - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: geografia, j. niemiecki)
 • technik logistyk - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia)
 • technik pojazdów samochodowych - (propozycja przedmiotów rozszerzonych: matematyka, j. niemiecki)

Wszyscy uczniowie techników są przygotowani do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego mogą się ubiegać o przyjęcie na dowolny kierunek studiów.

Każdy absolwent, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego, otrzymuje międzynarodowy certyfikat, uprawniający do podjęcia pracy na terenie UE lub też prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła Branżowa I stopnia ? 3 lata

Kształcimy we wszystkich kierunkach ? według klasyfikacji zawodów, a zwłaszcza:

 • mechanik samochodowy
 • blacharz samochodowy
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektryk
 • monter-elektronik
 • murarz-tynkarz
 • lakiernik
 • cukiernik
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • tapicer

Uczniowie decydujący się na te kierunki muszą mieć podpisaną umowę z pracodawcami.

Uczniowie zainteresowani kierunkami:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • murarz -tynkarz

mają możliwość odbywania praktyk zawodowych na warsztatach szkolnych.