REGSI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Wiadomości ogólne

Projekt REGSI

 

Uczniowie z trzech powiatów - lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego, wezmą udział we wspólnym projekcie edukacyjno-zawodowym, realizowanym przez Powiat Lubański. Chodzi o dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy. 

Projekt został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał dofinansowanie. Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych. 

Projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy dla 10 szkół – ponad 40 nauczycieli i 500 uczniów z ponadgimnazjalnych szkół regionu (powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego), co przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w tych placówkach. 

W każdej ze szkół będą realizowane działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu powstanie regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana 3 grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz szkołom.

 

Na platformie, oprócz materiałów dydaktycznych oraz interaktywnych testów dostępne będą również e-bazy: 
poszukiwanych specjalności/zawodów w regionie z ofertą - informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, tzw. wyszukiwarka ofert staży/praktyk, porównywarka zawodów, 
informacji nt. planów rozwojowych przedsiębiorców regionu, w tym prognozy zatrudnieniowe dla powiatów, 
instytucji rynku pracy.

 

2. Platforma REGSI

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do korzystania z Platformy REGSI.
Zapraszamy zarówno absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów i ich rodziców, nauczycieli, jak i przedsiębiorców z naszego regionu. Z naszej platformy mogą też korzystać osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji poprzez ukończenie wybranych szkoleń e-learningowych oraz poszukujący nowej pracy, stażu lub praktyki zawodowej.

Tu przedsiębiorcy mogą zamieścić ogłoszenia dot. poszukiwanych pracowników i stażystów – przyszłych pracowników.

Platforma dostępna jest pod adresem: www.platformaregsi.pl

Informacja pochodzi ze strony www.pceluban.pl

Autor: Sylwia Kropa, Adrianna Kokot, Jolanta Skwarczewska

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-13
Data publikacji:2017-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:2941