2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego (aktualizacja 20.05.2020) można pobrać (format pdf) -->TUTAJ

2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - MEN- można pobrać (format pdf) --> TUTAJ 

3. OFERTA EDUKACYJNA   (aktualizacja 20.05.2020)

(aby pobrać poniższy plik w formacie "docx" kliknij -->TUTAJ)

OFERTA EDUKACYJNA

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W ZGORZELCU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu Technikum im. Emilii Plater

 

Nazwa zawodu

I

przedmiot

II

przedmiot

III przedmiot

IV przedmiot

Minimum punktowe

 

Wymagane dokumenty

Technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język obcy

geografia

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE  o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

-wyniki badań pod kątem Salmonelli i Shigelli

 

Technik

żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język obcy

biologia

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

-wyniki badań pod kątem Salmonelli i Shigelli

 

Technik

logistyk

język polski

matematyka

język obcy

geografia

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

-wyniki badań pod kątem Salmonelli i Shigelli

 

Technik reklamy

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenie szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Nazwa zawodu

I

przedmiot

II

przedmiot

III przedmiot

IV przedmiot

Minimum punktowe

 

Wymagane dokumenty

Technik

robót wykończeniowych w budownictwie

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, w tym wyników badań wysokościowych do 3m

 

Technik

pojazdówsamochodowych

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Technik architektury krajobrazu

język polski

matematyka

język obcy

technika

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 

o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, w tym wyniki badań wysokościowych do 3m

 

Technik ekonomista

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

75

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

  • W przypadku klas w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik reklamy, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista – wymagane jest zaświadczenie             od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do 18.08.2020r. Badania kandydaci wykonują na koszt własny.
  • Kandydaci zakwalifikowani do klas w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk są zobowiązani do dostarczenia w terminie do 14.09.2020r. wyników badań dodatkowych pod kątem Salmonelli i Shigelli  ze względu na kontakt  ze środkami spożywczymi.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater

 

Kierunek nauczania/

zawody

I

przedmiot

II

przedmiot

III przedmiot

IV przedmiot

Minimum punktowe

 

Wymagane dokumenty

 

Branżowa

Szkoła

 I Stopnia/

- murarz-tynkarz,
- kucharz,
- sprzedawca,
- blacharz samochodowy,
- cukiernik,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- fryzjer,
- lakiernik,
- operator obrabiarek skrawających,
- piekarz,
- stolarz,
- elektronik,
- tapicer,
- lakiernik samochodowy,
- krawiec,
- złotnik-jubiler,
- fotograf,
- ślusarz,
- barman,
- kelner,
- monter sieci instalacji sanitarnych,
- blacharz izolacji przemysłowych,
- elektromechanik,
-  mechanik – monter maszyn i urządzeń,

- mechanik pojazdów samochodowych,
- monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie,
- elektryk,
- kierowca-mechanik

- magazynier logistyk

 

język polski

matematyka

technika

informatyka

0

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE 
o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 3 zdjęcia,

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

(wyniki badań pod kątem Salmonelli i Shigelli)

- aktualna umowa  o praktyczną naukę zawodu
we wskazanym wcześniej zawodzie (tylko kandydaci, którzy odbywać będą praktyczną naukę zawodu        u pracodawcy)

 

 

 

 

  • W przypadku kandydatów do klas I Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodach:       murarz-tynkarz, kucharz, sprzedawca, blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, lakiernik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, stolarz, elektronik, tapicer, lakiernik samochodowy, krawiec, złotnik-jubiler, fotograf, ślusarz, barman, kelner, monter sieci instalacji sanitarnych, blacharz izolacji przemysłowych, elektromechanik, mechanik – monter maszyn           i urządzeń wymagana jest aktualna umowa o praktyczną naukę zawodu podpisana do 01.09.2020r. oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (do lekarza medycyny pracy kandydata kieruje pracodawca).
  • W przypadku kandydatów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych,      monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zapewniamy zajęcia praktyczne w pracowniach i warsztatach szkolnych. Wymagane od kandydatów             jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań            do wykonywania danego zawodu. Dodatkowo dla kandydatów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wymagane jest badanie wysokościowe do 3m.  Badania kandydaci wykonują na koszt własny.
  • W przypadku kandydatów w zawodach: elektryk praktyczna nauka zawodu                  jest realizowana u pracodawców wskazanych przez szkołę. Wymagane od kandydatów jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań                 do wykonywania danego zawodu.
  • W przypadku kandydatów w zawodach: kierowca-mechanik praktyczna nauka zawodu jest realizowana u pracodawców wskazanych przez szkołę. Wymagane od kandydatów jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań            do wykonywania danego zawodu, w tym orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:6179