Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja dla uczniów od pedagogów i psychologa

8 kwietnia 2020

Drodzy Uczniowie

Zachęcamy Was do zapoznania się z niżej opisanymi sposobami uczenia się, ułatwiają one porządkowanie porcji materiału do nauczenia się oraz zapamiętywanie. Ważne, aby stosować je
i systematycznie uczyć się. Szczególnie teraz, w okresie nauczania zdalnego, pamiętajcie o systematycznym przeglądaniu swojej poczty elektronicznej oraz wiadomości w  e – dzienniku i w miarę możliwości o wykonywaniu zadań zleconych przez nauczycieli. Następnie pamiętajcie o odsyłaniu zadań do nauczycieli do sprawdzenia.

                  Serdecznie Was pozdrawiamy

             pedagog szkolny Renata Mularczyk, pedagog szkolny Ewa Wyspiańska, psycholog szkolny  Barbara Szolomicka - Robaszewska

Czytaj więcej o: Informacja dla uczniów od pedagogów i psychologa
Powiększ zdjęcie

INFORMACJE REKRUTACYJNE na rok szkolny 2020/21

5 kwietnia 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach zamieszczamy folder reklamowy naszej placówki (rozwinięcie artykułu- zdjęcia). Ponadto informujemy że wszelkie informacje nt. rekrutacji na nowy rok szkolny znajdziecie w menu głównym w zakładce "rekrutacja" (prawy górny róg)

Czytaj więcej o: INFORMACJE REKRUTACYJNE na rok szkolny 2020/21

Informacja dla uczniów

4 kwietnia 2020

W związku z licznymi pytaniami w jaki sposób załączać pliki w wiadomościach wysyłanych przez e-dziennik zamieszczamy poradnik w formacie PDF.

Plik można pobrać klikając --> TUTAJ

Czytaj więcej o: Informacja dla uczniów

Informacja dla Słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

1 kwietnia 2020

UWAGA

SŁUCHACZE VI SEMESTRU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 

W dniach 4 i 5 kwietnia 2020 odbędą się zajęcia, w trakcie których zostaną przeprowadzone egzaminy kończące Państwa naukę. Proszę śledzić informacje przekazywane przez nauczycieli.

 

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

Grażyna Nowak

Czytaj więcej o: Informacja dla Słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

INFORMACJE O PRÓBNEJ MATURZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZGORZELCU

30 marca 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna umożliwiła uczniom kończącym szkołę ponadgimnazjalną sprawdzenie swoich  wiadomości i umiejętności przed egzaminem maturalnym.

Uczniowie klas czwartych Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu również będą mogli przystąpić do próbnej matury – udział jest dobrowolny.

Plan działania:

  1. Złożenie przez ucznia deklaracji woli przystąpienia do egzaminu próbnego z danego przedmiotu przez przesłanie do 1 kwietnia 2020 r., do godziny 12:00, wiadomości w e-dzienniku do właściwego nauczyciela (nauczyciela danego przedmiotu).
  2. Nauczyciel po zebraniu deklaracji od wszystkich uczniów przesyła informację o formie i terminie (czasie) przesłania odpowiedzi do zadań z ARKUSZA PRÓBNEJ MATURY.
  3. W dniu planowanego egzaminu próbnego, o wskazanej w HARMONOGRAMIE (tabeli) godzinie, uczeń pobiera z ze strony CKE (www.cke.gov.pl) lub wybranej OKE (www.oke.wroc.pl) ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY .
  4. Uczeń rozwiązuje zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie.
  5. Uczeń przesyła do nauczyciela rozwiązania i odpowiedzi do zadań w czasie uzgodnionym z nauczycielem.

Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.

Próbny egzamin maturalny jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). 

Czytaj więcej o: INFORMACJE O PRÓBNEJ MATURZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZGORZELCU