Egzamin zawodowy - sesja lato 2022 - ważne informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2022

W sesji lato 2022 odbędą się egzaminy:

Formuła 2019 ( klasy 3 technikum i 3 szkoły branżowej):

- część pisemna – na  komputerze – 2-7 czerwca 2022 r.

- część praktyczna – 1-19 czerwca 2022 r.

WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM ORAZ KLAS 3 SZKOŁY BRANŻOWEJ, KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI LATO 2022 – egzaminy OKE Wrocław:
- PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST OBOWIĄZKOWE - nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
- część pisemna egzaminu przeprowadzana jest wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu
- jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.


Szczegółowe informacje na temat egzaminów zawodowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Uczniowie szkoły branżowej, którzy zdają egzaminy czeladnicze w Cechu Rzemiosł Różnych są zobowiązani do kontaktu z właściwym Cechem i złożeniu tam wymaganych dokumentów do egzaminu. Wychowawcy klas otrzymali informacje, którzy uczniowie zdają egzamin w Cechu.

Formuła 2017 ( klasy 4 technikum):

- część pisemna – 21 czerwca 2022 r.

- część praktyczna – 20 czerwca – 6 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

Termin składania deklaracji na egzamin upływa 7 lutego 2022 r. - druki deklaracji znajdują się u wychowawcy klasy.

Wszyscy uczniowie powinni na bieżąco odczytywać wiadomości wysyłane przez dziennik elektroniczny z sekretariatu uczniowskiego oraz na adres e-mail podany w deklaracji. Informacje dotyczące egzaminów są także na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły:
http://zspemilka.pl/p,276,egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie

 

Autor: Monika Tymińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-17
Data publikacji:2022-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Monika Tymińska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Tymińska
Liczba odwiedzin:294