Prawo wewnętrzne

Statut Szkoły - aktualizacja z 22 maja 2017 r. (format doc) można pobrać ---> tutaj

Regulamin pracy ZSP (format pdf) można pobrać ---> tutaj

Aneks nr 1 do regulaminu pracy (format pdf) można pobrać ---> tutaj

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze (format docx) można pobrać ---> tutaj

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych (format doc) można pobrać ---> tutaj

Regulamin "Wyjazdy na zawody sportowe" (format docx) można pobrać ---> tutaj

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (format pdf) można pobrać ---> tutaj

Aneks nr 1 do regulaminu ZFŚS (format docx) można pobrać ---> tutaj

Aneks nr 2 do regulaminu ZFŚS (format pdf) można pobrać ---> tutaj

Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS (format doc) można pobrać ---> tutaj

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS (format doc) można pobrać ---> tutaj

Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS (format doc) można pobrać ---> tutaj

Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS (format doc) można pobrać ---> tutaj