ERASMUS+ PO WER

Projekt

praktyki zagraniczne

z  Erasmus+

dla ZSP w Zgorzelcu

 

Ok. 50% uczniów klas, w których programowo przewidziano praktyki zawodowe, może uczestniczyć w projekcie Erasmus – dzięki czemu, posiada możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zagranicą. Korzystając z szansy, które daje projekt, nasi uczniowie (po przeprowadzonej rekrutacji, na którą składa się średnia ocena z przedmiotów zawodowych, ocena z języka obcego oraz ocena z zachowania) mają możliwość odbycia praktyk w wielu europejskich krajach: we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, w Niemczech, w Irlandii oraz na Malcie (wachlarz krajów, do których wysyłani są nasi uczniowie jest systematycznie poszerzany). Pamiętać należy, że pobyt zagranicą to nie tylko możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych – jest to dla naszych uczniów również niebagatelna możliwość poprawienia posługiwania się językiem obcym oraz możliwość poznania kultury danego kraju (zawsze przewiduje się dla uczniów szereg wycieczek po kraju). Wielkim atutem jest również to, że wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pokrywa się z jego własnych środków.

 

 

regulamin projektu Erasmus+