ERASMUS+ PO WER

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu realizuje w roku szkolnym 2020/21 następujące projekty:

- Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu 4  w ramach projektu „Międzynarodowa Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Erasmus+.

Ze względu na pandemię jedna mobilność pozostała do zrealizowania z ubiegłego roku szkolnego – wyjazd 13 uczniów technikum logistycznego na miesięczne praktyki zagraniczne do Portugalii.

- Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu 5  w ramach projektu „Międzynarodowa Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Erasmus+.

Zaplanowano wyjazd na miesięczne praktyki zagraniczne 55 uczniów kształcących się w zawodach:

- technik hotelarstwa

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik organizacji reklamy

- technik logistyk

- technik architektury krajobrazu

- technik budownictwa

do następujących krajów: Irlandia, Włochy, Cypr, Portugalia.

Celami wyżej wymienionych projektów są:

  • zwiększenie mobilności zawodowej uczniów,
  • doskonalenie znajomości języków obcych,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego na międzynarodowym rynku pracy,
  • zwiększenie szans zatrudnienia po ukończeniu szkoły.