Kształcenie zawodowe

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE

Wszystkie wymienione dokumenty można pobierać w formacie .pdf na końcu artykułu w sekcji Pliki do pobrania

  1. Regulamin praktyk zawodowych w klasach technikum
  2. Terminarz praktyk miesięcznych - technikum 2020/21
  3. Umowa o praktykę miesięczną - technikum
  4. Dziennik praktyki zawodowej - technikum
  5. Dni i miejsca praktycznej nauki zawodu oraz ksztalcenia zawodowego praktycznego
  6. Plan ksztalcenia zawodowego praktycznego oddzialow budowlanych
  7. Plan ksztalcenia zawodowego praktycznego oddzialow samochodowych
  8. Zaświadczenie dla pracodawcy (o ukończeniu 36-miesięcznej pnz) - szkoła branżowa

KURSY - DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Terminy turnusów dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników

KURSY - INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSC NAUKI, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA