Dyrekcja

W roku szkolnym 2017/2018
skład Zespołu Dyrekcyjnego Naszej Placówki przedstawia się następująco:

Dyrektor szkoły:

          mgr Jadwiga Barbara Buciuto

Wicedyrektor ds. dydaktycznych:

          mgr Grażyna Nowak

Wicedyrektor ds. wychowawczych:

          mgr Wojciech Dobrołowicz

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego:

          mgr inż. Mirosław Sadowski  ---> strona www