Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Emilii Plater w Zgorzelcu

Skład Samorządu:

  • Przewodnicząca: Aleksandra Prystupa
  • z-cy Przewodniczącego: Ewelina Rakowiec i Patrycja Urbańska
  • Sekretarz: Katarzyna Lelek 
  • Skarbnik: Kornelia Markuszewska
  • Rzeczniczki ds medialnych: Agnieszka Plato i Nikola Jaworska

Opiekunowie:

  • Marcin Zaręba